Consultative Committee
Chairman António José Dias Azedo
Secretary General Lou Tak Chun
Member Chao I Sam Chan Chi Seng Chan Chun Ho Kevin
  Chan Ka Leong Cheang Kuok Hang Ho Ka Lon Francisco
  Ho Kevin King Lun Ho Kun Lon Lai Seng Ieng
  Lei Sio Chou Lao Cho Chon Lau Kam Ling
  Lo Kam Kuan Ma Chi Heng Mok Wai Seng
  Mok Chi Meng António Rossano de Jesus Monteiro Bruno Miguel dos Santos Nunes
  O Cheng Wong Tam Kai Cho Alan Tong Kin San
  Un Oi Mou Wu Keng Kuong Yeong Keng Hoi
Supervisory Committee
Chairman Iong Weng Ian
Member Leong Kam Chun
Lo Cheok Peng
Administration Committee
Chairman José Maria da Fonseca Tavares
Vice Chairman Lei Wai Nong
Lo Chi Kin
Member Isabel Celeste Jorge
Ma Kam Keong
Mak Kim Meng
Ung Sau Hong
To Sok I